Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.soncektelegrami.si. Urejajo pravice in obveznosti ponudnika in kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Sestavljeni so v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o elektronskem poslovanju ter veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

1. Uvodne določbe

Spletno trgovino www.soncektelegrami.si upravlja podjetje Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p. (v nadaljevanju ponudnik).

Spletna trgovina www.soncektelegrami.si ponuja dostavo telegramov z voščilnicami in darili v porodnišnico Ljubljana ali na katerikoli domači naslov v Sloveniji. V nadaljevanju se v besedilu splošnih pogojev poslovanja uporablja izraz "telegram", kar predstavlja tako voščilnico z voščilom v obliki telegrama, kakor tudi voščilnico z voščilom v obliki telegrama skupaj z izbranim darilom.

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini www.soncektelegrami.si ali preko kontaktne telefonske številke 070 614 668 naroči dostavo telegrama v porodnišnico Ljubljana (v nadaljevanju kupec).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega ali telefonskega naročila). Kupec z oddajo naročila potrdi, da je s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine www.soncektelegrami.si seznanjen ter da se z njimi strinja.

Splošne pogoje poslovanja je ponudnik objavil na spletni strani www.soncektelegrami.si in so veljavni od 02.10.2020. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja na spletni strani kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

2. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka vložka v registru, davčna številka)
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami ter postopki vračila)
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davek in morebitne druge dajatve
 • način plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

3. Postopek nakupa – naročila telegrama

Postopek naročanja je hiter, enostaven in varen. Registracija naročnika ni potrebna. Dostavo telegrama lahko kupec naroči preko spletne trgovine www.soncektelegrami.si ali preko kontaktne telefonske številke 070 614 668. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku, dostava pa je lahko izvršena na naslov na območju Republike Slovenije ali v tujini.

Naročanje telegrama preko spletne trgovine www.soncektelegrami.si

Preko spletne trgovine lahko kupec odda naročilo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih, 24ur na dan. Po uspešni oddaji naročila prejme kupec elektronsko potrditev naročila na elektronski naslov, katerega je navedel ob naročilu. Pogodba o nakupu med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Kupec z oddajo naročila prevzame obveznost plačila.

V kolikor kupec na svoj elektronski naslov ne prejme obvestila o potrditvi naročila, pomeni, da je prišlo bodisi do tehnične napake, ali napačno vnešenih podatkov. V tem primeru kupec uspešnost svojega naročila preveri:

 • na telefonski številki 070 614 668 (od ponedeljka do petka 8. in 15. uro)
 • na e-naslovu info@soncektelegrami.si (vsak dan, 24 ur na dan)

Naročanje telegrama preko kontaktne telefonske številke 070 614 668

Naročilo telegrama po telefonu je možno od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Kupec z oddajo naročila preko telefona prevzame obveznost plačila, podatke za plačilo naročila pa prejme na svoj elektronski naslov.

Ponudnik storitve nudi podporo kupcem vsak delovnik tudi preko elektronskega naslova info@soncektelegrami.si.

4. Način plačila

Naročilo telegrama kupec poravna z nakazilom na transakcijski račun ponudnika na katerikoli spletni banki, banki ali Pošti Slovenije.

Plačilo izvede na osnovi podatkov za nakazilo, ki jih prejme na elektronski naslov skupaj s povzetkom sprejetega naročila. Povzetek sprejetega naročila kupec prejme na elektronski naslov takoj (ali v roku nekaj minut) po oddaji naročila.

5. Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo, kupec pa prejme potrdilo na svojo elektronsko pošto. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki trajno shranjena na strežniku ponudnika. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov info@soncektelegrami.si. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

6. Izdaja računa

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Račun prejme kupec na elektronski naslov, ki ga navede ob oddaji naročila.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

7. Cene in veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so v evrih in so končne (DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1). Zaradi vsakodnevnega osveževanja cen in zalog na spletni strani lahko pride do napak, na katere ponudnik ne more vplivati in zanje ne odgovarja. Ponudnik ima pravico spremeniti cene, če so bile le-te napačno vnesene v bazo spletne trgovine. O tem mora predhodno obvestiti kupca in se dogovoriti o poteku naročila. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cene in opisov izdelkov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Za morebitne napake se opravičujemo.

8. Dostava in stroški

Ponudnik dostavlja telegrame v porodnišnico Ljubljana ali na domači naslov mamice skladno z urnikom, ki je objavljen na spletni strani www.soncektelegrami.si.

Storitev dostave v porodnišnico ali na domači naslov se zaračuna skladno z veljavno ceno dostave, ki je objavljena na spletni strani www.soncektelegrami.si. Trenutno veljavna cena dostave je med 3,50 in 6,80 EUR, odvisno od lokacije dostave telegrama (DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1).

Stroški dostave so zaračunani in navedeni na naročilu in na računu ter jih kupec poravna skupaj z zneskom naročila. Dostava telegramov porodnicam se izvaja v skladu z navodili porodnišnice Ljubljana in pogoji poslovanja spletne trgovine www.soncektelegrami.si.

Izvršena dostava

Dostava se šteje za izvršeno v trenutku, ko je izročena v roke prejemnici telegrama. Kupec se zavezuje, da bo v času želene dostave dostopen po telefonu, zato da ga ponudnik lahko kontaktira v primeru nepredvidenih dogodkov povezanih z izročitvijo telegrama.

V primeru, da ponudnik telegrama ne more predati zaradi napačnega ali nepopolnega naziva prejemnice ali njene odsotnosti, oz. v primeru, ko prejemnica odkloni prevzem, se telegram zadrži pri ponudniku, obvesti se kupca in ukrepa v skladu z dogovorom med ponudnikom in kupcem. Za zamudo, ki nastane zaradi nepopolnih ali manjkajočih podatkov o vsebini naročila ali prejemnici telegrama, je odgovoren kupec - naročnik telegrama.

9. Dobavljivost izdelkov

Večina izdelkov, predstavljenih v spletni trgovini, je vedno na zalogi. V posameznih primerih se lahko zgodi, da posameznega izdelka ne bomo mogli dostaviti, ker je razprodan. Prosimo vas za razumevanje. Prepričani smo, da boste v naši raznoliki ponudbi našli ustrezen nadomestni izdelek.

10. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh ponudniku pisno sporoči odstop od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok prične teči naslednji dan po dnevu dostave telegrama. Odstop od pogodbe kupec pošlje po pošti na naslov Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p., Runkova ulica 20,1000 Ljubljana, ali na kontaktni elektronski naslov info@soncektelegrami.si, izdelke pa mora vrniti v 14 dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu. Izdelke kupec vrne s priporočeno pošiljko, pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema. Stroške, ki nastanejo pri vračilu izdelkov krije kupec sam. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni oziroma ustrezni embalaži. Priložena mora biti kopija računa.

Vrnitev prejetih izdelkov v roku za odstop od pogodbe brez predhodnega pisnega obvestila, se prav tako šteje za odstop od pogodbe.

Celotno kupnino za vrnjene izdelke (vključno s stroški dostave) bo ponudnik kupcu vrnil najkasneje v 14 dneh po prejemu pisnega sporočila o odstopu od pogodbe, vendar bo vračilo zadržal v primeru, da v predpisanem roku ne bo prejel vrnjenih izdelkov ali potrdila o vrnjeni pošiljki s strani kupca. Zaradi zagotavljanja točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo kupnine kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun.

11. Komunikacija

S kupcem (naročnikom telegrama) sme podjetje, ki upravlja spletno trgovino www.soncektelegrami.si stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če je to potrebno in kupec temu ne nasprotuje.

12. Zbiranje, uporaba in varovanje osebnih podatkov

Podjetje Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p. v spletni trgovini zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. Navedeni osebni podatki se zbirajo in obdelujejo izključno za namene izvedbe in dostave naročil, reševanje morebitnih težav (nepopolni podatki naročnika oz. prejemnice telegrama, nepredvideni dogodki, povezani z izročitvijo telegrama) ter za izdajo računa. Kupec lahko kadarkoli od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke.

Upravitelj spletne trgovine www.soncektelegrami.si, uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in se zavezuje k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki kupcev, v skladu z veljavnimi zakoni v Republiki Sloveniji. Prav tako se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih zlorabil na kakršen koli drug način, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani kupca/uporabnika spletne strani. Kupec je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Kupcu v spletni trgovini pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S potrdilom nakupa ponudniku dovoljuje, da vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki in mu ob tem zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

13. Kodeks ravnanja po ZEPT

Ponudnik posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

14. Odgovornost

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini www.soncektelegrami.si. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, njihova zaloga ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Vsak kupec odgovarja za resničnost in točnost osebnih podatkov, ki jih posreduje ponudniku. Strogo prepovedano je naročanje storitev in izdelkov z uporabo tujega imena ali uporaba osebnih podatkov tretjih oseb.

15. Reklamacije in pritožbe

Kupec lahko v osmih dneh od zaključene storitve (dostave telegrama) poda reklamacijo ali pritožbo glede dokazane nedoslednosti oziroma glede napačne vsebine pošiljke pri dostavi telegrama. Po preteku tega roka kupec izgubi pravico zahtevati povračilo denarja od ponudnika. Ponudnik omogoča kupcu pritožbo po različnih komunikacijskih kanalih:

 • Telefon: 070 614 668
 • E-pošta: info@soncektelegrami.si

Ponudnik se zavezuje, da bo vse pritožbe in reklamacije rešil v najkrajšem možnem času in bo o tem pisno obvestil kupca. Ponudnik ni dolžan reagirati na vloženo reklamacijo, dokler niso poravnani stroški naročene storitve.

V interesu ponudnika je, da se vse pritožbe in morebitni spori rešujejo izvensodno, a vselej v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in drugimi, v Republiki Sloveniji veljavnimi zakoni.

16. Začasna prekinitev izvajanja storitev

Ponudnik lahko začasno prekine oziroma odstopi od splošno uporabljenega urnika opravljanja storitev. Obvestilo o omejitvi oziroma prekinitvi opravljanja storitev mora ponudnik objaviti na spletni strani www.soncektelegrami.si, stranko, ki je telegram že naročila pa je dolžan o tem obvestiti. V teh primerih stranka ne more uveljavljati odškodnine.

17. Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene v spletni trgovini so last podjetja Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p., razen v primeru, če je navedeno drugače. Objavljene vsebine so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in jih je dovoljeno uporabljati izključno le v osebne in nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij in vsebine, objavljene v spletni trgovini www.soncektelegrami.si ali začasnega nedelovanja spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu. Z uporabo spletne trgovine kupec potrjuje, da sprejema opisane splošne pogoje poslovanja in se z njimi strinja.

18. Podatki o podjetju

Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p.
Runkova ulica 20, 1000 Ljubljana
T: +386 70 614 668
E: info@soncektelegrami.si
Davčna številka: 83722556
Matična številka: 8735948000
Poslovni račun odprt pri: Sberbank banka d.d.
IBAN: SI56 3000 0002 8749 769
Št. vpisa pri AJPES: 316-10-02392-2020/3