Image

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Sonček telegrami. Urejajo pravice in obveznosti ponudnika in kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Sestavljeni so v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, elektronskem poslovanju ter varovanju osebnih podatkov.

1. Uvodne določbe

Spletno trgovino Sonček telegrami upravlja podjetje Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p. (v nadaljevanju ponudnik).

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini ali preko kontaktne telefonske številke odda naročilo (v nadaljevanju kupec).

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega ali telefonskega naročila). Kupec z oddajo naročila potrdi, da je s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine seznanjen ter da se z njimi strinja.

Splošne pogoje poslovanja je ponudnik objavil na spletni strani www.soncektelegrami.si in so veljavni od 1.12.2023. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja na spletni strani kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

2. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto podjetja
 • kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
 • dostopnost izdelkov
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve
 • jasno in nedvoumno določene cene, iz katerih je razvidno ali že vsebujejo davek in morebitne druge dajatve
 • način plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

Nadalje se ponudnik zavezuje potrošniku pred sklenitvijo pogodbe, oziroma preden kupca zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti naslednje informacije, če niso jasne že iz okoliščin (zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-NPB10 25b člen):

 • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 • možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;

3. Postopek naročila

Postopek naročanja je hiter, enostaven in varen. Registracija naročnika ni potrebna. Naročilo lahko kupec odda preko spletne trgovine ali preko kontaktne telefonske številke.
Naročilo je mogoče oddati v slovenskem jeziku, dostava pa je lahko izvršena na naslov na območju Republike Slovenije.

Naročanje v spletni trgovini Sonček telegrami

Preko spletne trgovine lahko kupec odda naročilo vse dni v letu, 24ur na dan. Kupec z oddajo naročila nedvoumno potrdi, da oddaja naročilo z obveznostjo plačila in s tem prevzame obveznost plačila. Po uspešni oddaji naročila kupec prejme potrditev naročila na elektronski naslov, katerega je navedel ob naročilu. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

V kolikor kupec na svoj elektronski naslov ne prejme potrditve naročila, pomeni, da je prišlo do napačno vnešenih podatkov ali do tehnične napake. V tem primeru kupec uspešnost svojega naročila preveri:

 • na telefonski številki 070 614 668 (od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro)
 • na e-naslovu info@soncektelegrami.si (vsak dan, 24 ur na dan)

Naročanje preko kontaktne telefonske številke 070 614 668

Naročilo po telefonu je možno od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro. Kupec z oddajo naročila preko telefona prevzame obveznost plačila, podatke za plačilo naročila pa prejme na svoj elektronski naslov.

Ponudnik storitve nudi podporo kupcem vsak delavnik preko elektronskega naslova info@soncektelegrami.si.

4. Način plačila

Za obdelavo naročila je potrebno predhodno plačilo.
Naročilo kupec poravna z nakazilom na transakcijski račun ponudnika na katerikoli spletni banki, banki ali Pošti Slovenije.

Plačilo izvede na osnovi podatkov za plačilo, ki jih prejme na elektronski naslov skupaj s povzetkom oddanega naročila. Povzetek naročila kupec prejme na elektronski naslov takoj (ali v roku nekaj minut) po oddaji naročila.

5. Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo, kupec pa prejme potrdilo na svoj elektronski naslov. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki trajno shranjena na strežniku ponudnika. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov info@soncektelegrami.si. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

6. Izdaja računa

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Račun prejme kupec na elektronski naslov, ki ga navede ob oddaji naročila.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

7. Cene in veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so v evrih in so končne (DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1). Zaradi vsakodnevnega osveževanja cen in zalog na spletni strani lahko pride do napak, na katere ponudnik ne more vplivati in zanje ne odgovarja. Ponudnik ima pravico spremeniti cene, če so bile le-te napačno vnesene v bazo spletne trgovine. O tem mora predhodno obvestiti kupca in se dogovoriti o poteku naročila. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cene in opisov izdelkov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Za morebitne napake se opravičujemo.

8. Dostava in stroški

Storitev dostave se zaračuna skladno z veljavno ceno dostave, ki je objavljena na spletni strani. Stroški dostave so zaračunani in navedeni na naročilu in na računu ter jih kupec poravna skupaj z zneskom naročila. V strošek dostave je vključena darilna embalaža, aranžiranje, odprema ter dostava.

Spletna trgovina omogoča klasična spletna naročila z dostavo na naslov naročnika ali naročila telegramov v porodnišnico Ljubljana oziroma na domače naslove mamic.

Naročila na domače naslove odpošiljamo s Pošto Slovenije.

Telegrame v porodnišnico Ljubljana dostavljamo skladno z urnikom, ki je objavljen na spletni strani.
Dostava porodnicam se izvaja v skladu z navodili porodnišnice Ljubljana in pogoji poslovanja spletne trgovine Sonček telegrami.

Izvršena dostava telegrama v porodnišnico

Dostava se šteje za izvršeno v trenutku, ko je izročena v roke prejemnici telegrama. Kupec se zavezuje, da bo v času želene dostave dostopen po telefonu, zato da ga ponudnik lahko kontaktira v primeru nepredvidenih dogodkov povezanih z izročitvijo telegrama.

V primeru, da ponudnik telegrama ne more predati zaradi napačnega ali nepopolnega naziva prejemnice ali njene odsotnosti, oz. v primeru, ko prejemnica odkloni prevzem, se telegram zadrži pri ponudniku, obvesti se kupca in ukrepa v skladu z dogovorom med ponudnikom in kupcem. Za zamudo, ki nastane zaradi nepopolnih ali manjkajočih podatkov o vsebini naročila ali prejemnici telegrama, je odgovoren kupec - naročnik telegrama.

9. Dobavljivost izdelkov

Večina izdelkov, predstavljenih v spletni trgovini, je vedno na zalogi. V posameznih primerih se lahko zgodi, da posameznega izdelka ne bomo mogli dostaviti, ker je razprodan. Prosimo vas za razumevanje. Prepričani smo, da boste v naši raznoliki ponudbi našli ustrezen nadomestni izdelek.

10. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v 14 dneh ponudniku pisno sporoči odstop od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok prične teči naslednji dan po dnevu dostave. Odstop od pogodbe kupec pošlje po pošti na naslov Spletna trgovina, Mojca Jeuc s.p., Cesta na Svetje 7, 1215 Medvode ali na kontaktni elektronski naslov info@soncektelegrami.si, izdelke pa mora vrniti v 14 dneh po poslanem pisnem sporočilu o odstopu.

Pri odstopu od pogodbe kupec izpolni obrazec za odstop od pogodbe, sklenjene na daljavo, ki ga najde na tej povezavi.

Izdelke kupec vrne s priporočeno pošiljko, pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema. Stroške, ki nastanejo pri vračilu izdelkov krije kupec sam. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni oziroma ustrezni embalaži. Priložena mora biti kopija računa.

Vrnitev prejetih izdelkov v roku za odstop od pogodbe brez predhodnega pisnega obvestila, se prav tako šteje za odstop od pogodbe.
Personaliziranih izdelkov (narejenih po meri naročnika) ni mogoče vrniti ali zamenjati v skladu z ZVPot in ZVPot-1.

Celotno kupnino za vrnjene izdelke (vključno s stroški dostave) bo ponudnik kupcu vrnil najkasneje v 14 dneh po prejemu pisnega sporočila o odstopu od pogodbe, vendar bo vračilo zadržal v primeru, da v predpisanem roku ne bo prejel vrnjenih izdelkov. Zaradi zagotavljanja točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo kupnine izvede izključno z nakazilom na kupčev transakcijski račun.

11. Komunikacija

S kupcem (naročnikom) sme podjetje, ki upravlja spletno trgovino Sonček telegrami stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če je to potrebno in kupec temu ne nasprotuje.

12. Zbiranje, uporaba in varovanje osebnih podatkov

Podjetje Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p. posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost.
Več o varstvu osebnih podatkov najdete na povezavi Varstvo osebnih podatkov.

Ponudnik na spletni strani uporablja ustrezna tehnološka sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in se zavezuje k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki kupcev, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Prav tako se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih zlorabil na kakršen koli drug način, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani kupca/uporabnika spletne strani.
Kupec je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Kupcu v spletni trgovini pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

13. Kodeks ravnanja po ZEPT

Ponudnik posluje v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

14. Odgovornost

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini Sonček telegrami. Kljub temu pa se lahko lastnosti izdelkov, njihova zaloga ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega izdelka.

Vsak kupec odgovarja za resničnost in točnost osebnih podatkov, ki jih posreduje ponudniku. Strogo prepovedano je naročanje storitev in izdelkov z uporabo tujega imena ali uporaba osebnih podatkov tretjih oseb.

15. Stvarna napaka

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla? Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

16. Reklamacije in pritožbe

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja reklamacij in pritožb.

V primeru težav se lahko kupec s ponudnikom poveže po različnih komunikacijskih kanalih:

Ponudnik se zavezuje, da bo vse reklamacije in pritožbe rešil v najkrajšem možnem času in bo o tem pisno obvestil kupca. Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik ni dolžan reagirati na vloženo reklamacijo, dokler niso poravnani stroški naročene storitve.

V interesu ponudnika je, da se vse pritožbe in morebitni spori rešujejo izvensodno, a vselej v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in drugimi, v Republiki Sloveniji veljavnimi zakoni.

Skladno z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

17. Vzdrževanje potiskanih izdelkov

Vsi izdelki v naši ponudbi so skrbno izbrani in zelo kvalitetni. Tiskamo v transfer tehniki, zato likanje po sami grafiki ni dovoljeno -  priporočamo likanje samo s paro brez direktnega stika likalne plošče in potiska oziroma likanje na hrbtni strani odtisa.

Temperatura pranja naj ne presega 30° C. Sušenje naj se vrši pri normalnih temperaturah, blaga ne izpostavljajte direktnemu vplivu sonca. Ne priporočamo sušenja v sušilnem stroju. Kemično čiščenje in uporaba agresivnih čistil lahko poškodujeta tisk.

18. Začasna prekinitev izvajanja storitev

Ponudnik lahko začasno prekine oziroma odstopi od splošno uporabljenega urnika opravljanja storitev. Obvestilo o omejitvi oziroma prekinitvi opravljanja storitev mora ponudnik objaviti na spletni strani pod zavihkom Novice. Stranko, ki je telegram že naročila pa je dolžan o tem obvestiti. V teh primerih stranka ne more uveljavljati odškodnine.

19. Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene v spletni trgovini so last podjetja Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p., razen v primeru, če je navedeno drugače. Objavljene vsebine so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in jih je dovoljeno uporabljati izključno le v osebne in nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij in vsebine, objavljene v spletni trgovini Sonček telegrami ali začasnega nedelovanja spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu. Z uporabo spletne trgovine kupec potrjuje, da sprejema opisane splošne pogoje poslovanja in se z njimi strinja.

Podatki o podjetju

Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p.
Cesta na Svetje 7, 1215 Medvode
T: +386 70 614 668
E: info@soncektelegrami.si
Davčna številka: 83722556
Matična številka: 9528920000PRS
Št. vpisa v PRS: 316-13-04021-2023/3
Poslovni račun odprt pri: Delavska hranilnica d.d.
IBAN: SI56 6100 0002 8635 620