Image

Varstvo osebnih podatkov

Spletna trgovina Sonček telegrami posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost.

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varovanju posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ter drugimi zakoni, ki urejajo naše poslovanje.

V nadaljevanju so navedene informacije o tem, katere in na kakšni podlagi zbiramo in obdelujemo osebne podatke, v kakšne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov.

O nas

Upravljavec podatkov je Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p. (v nadaljevanju upravljavec).

Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

 1. identifikacijske podatke: ime in priimek, v primeru pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, tudi naziv podjetja ter davčna številka oz ID za DDV;
 2. kontaktne podatke: osebni podatki, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami za potrebe obdelave in dostave oddanega naročila: elektronski naslov, telefonska številka, naslov za izdajo računa, naslov za dostavo;
 3. podatke o vašem naročilu: podatki o naročenih artiklih in storitvah;
 4. tehnične podatki: za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo IP naslovi, ob obisku preko piškotkov pa z vašo privolitvijo zbiramo tudi podatke za zagotavljanje boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, nemotenega delovanja spletne strani ter analizo obiska (Google Analytics).

Zakaj zbiramo in obdelujemo podatke

V okviru naše dejavnosti zbiramo in obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer:

 1. Če obiščete našo spletno trgovino, v kateri uporabljamo tudi piškotke, vaše podatke uporabljamo za izboljšanje uporabniške izkušnje, za ugotavljanje števila obiskovalcev oziroma analizo prometa na spletni strani ter merjenje učinkovitosti oglasov, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani. Več o piškotkih najdete tu.
 2. Če pri nas opravite nakup/oddate naročilo, vaše osebne podatke uporabljamo za:
  • obdelavo in izvedbo oddanega naročila (obveščanje o odpremi in dostavi naročila, izvedbo dostave, pošiljanje računa ipd.);
  • zaščito naših pravnih zahtevkov (notranje evidence v zvezi s terjatvami);
  • izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (vodenje finančnih in poslovnih knjig).

Do obdelave vaših osebnih podatkov smo zakonito upravičeni bodisi na podlagi izvajanja sklenjene kupoprodajne pogodbe z vami, bodisi na podlagi izpolnitve naših zakonskih obveznosti ali pa na podlagi vašega soglasja.

Vaših osebnih podatkov nikoli ne zbiramo in obdelujemo za namene neposrednega trženja.

Kako pridobivamo osebne podatke

Osebne podatke pridobivamo neposredno od vas, kadar:
• pregledujete vsebino na spletni strani (izključno za potrebe analize obiska)
• oddate naročilo
• prekličete naročilo
• z nami komunicirate preko elektronske pošte (povpraševanja, poizvedbe, reklamacije)

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

Če pri nas opravite nakup, lahko v zvezi z izvajanjem sklenjene kupoprodajne pogodbe prejmemo dodatne podatke o vas s strani bank, ki upravljajo plačilne sisteme (npr. podatek o številki vašega računa in uspešno izvedenem plačilu) ter dostavne službe (podatek o izvedeni dostavi oz. prevzemu naročila).

Vprašanja in s tem vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete preko elektronske pošte, uporabimo izključno za odgovor na vaše vprašanje.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo tudi v primeru, če ste naslovnik (prejemnik) blaga ali storitev, ki so bili pri nas naročeni. Uporabimo in obdelujemo jih za izvedbo dostave.

Roki hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo v obsegu in času, ki je nujno potreben za obdelavo in izpolnitev sklenjene kupoprodajne pogodbe. Po izteku tega časa podatke za obveznosti, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, hranimo v okviru zastaralnih rokov oziroma do poplačila terjatve.

Podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi naših zakonskih obveznosti, hranimo v skladu z zakonskimi določili.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo tako, da jih ni mogoče nikakor povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni) z uporabniškim imenom in geslom.

Vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov

Ker se zavzemamo za načela, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov, smo pripravljeni na polno sodelovanje pri uveljavljanju vaših pravic, ki vključujejo:

Pravico do seznanitve

Vse informacije o tem kakšne podatke o zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod jih pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov so vam predstavljene v tem zavihku. Od nas lahko kadarkoli zahtevate potrdilo o tem, ali osebne podatke o vas zbiramo ali ne, in če jih, imate pravico, da se s temi podatki seznanite. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov, pri čemer vam bomo prvo kopijo v elektronski obliki zagotovili brezplačno, vsako nadaljnjo pa proti plačilu.

Pravico do popravka

V kolikor opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih čim prej popravimo oziroma dopolnimo.

Pravico do izbrisa (pravico do pozabe)

Če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov, bomo vaše osebne podatke v najkrajšem možnem času izbrisali.

Te pravice ni mogoče uveljaviti v primeru, ko je obdelava vaših osebnih podatkov še naprej nujna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za uveljavljanje, izvajanje oziroma obrambo naših pravnih zahtevkov.

Pravico do omejitve obdelave podatkov

Ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate, da se vaše osebne podatke posebej označi in izvzame iz kakršnihkoli postopkov obdelave - v tem primeru je učinek časovno omejen (in ne trajen kot pri pravici do izbrisa).

Obdelavo osebnih podatkov omejimo kadar:
• oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
• vaše osebne podatke obdelujemo brez ustrezne pravne podlage (npr. nad predvidenim obsegom) in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
• vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo svojih pravnih zahtevkov;
• vložite ugovor proti obdelavi podatkov (v času obravnave vašega ugovora moramo obdelavo vaših osebnih podatkov omejiti).

Pravico do prenosljivosti podatkov

Od nas lahko zahtevate izpis osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali na podlagi izvajanja sklenjene kupoprodajne pogodbe, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ob ohranitvi pravice, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali.

Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah.

Pravico do ugovora

Če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje obveščanja in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi.

Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstvene, zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu

Pravico do vložitve pritožbe

V kolikor menite, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Kako lahko uveljavite svoje pravice

Vaše pravice v povezavi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavljate tako, da nas o vaši zahtevi obvestite s priporočenim pismom na naslov:
Spletna trgovina, Mojca Jeruc s.p., Cesta na Svetje 7, 1215 Medvode.